O doktoru
  • specijalist maksilofacijalne kirurgije
  • subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
  • opći kozmetski kirurg - internacionalna licenca Akademije za kozmetsku kirurgiju (IBCS)
1962
 Rođen 1962. godine u Rijeci
 
1986
 Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci / Specijalizirao maksilofacijalnu kirurgiju i subspecijalizirao plastičnu kirurgiju glave i vrata, te položio ispit za općeg kozmetskog kirurga pri Internacionalnoj akademiji za kozmetsku kirurgiju (IACS). Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
 
'90-'99
 U KBC Rijeka radio na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju.
 
1996
 Boravio u New Yorku u Brooklyn College Hospitalu i održao gostujuće predavanje iz doktorske dizertacije, uz boravak u eminentnim estetsko kirurškim klinikama
 
1996
 Washington, USA Facial Plastic Surgery continuing medical education in rhinoplasty
 
1999
 New York, USA Giants in Aesthetic Plastic Surgery & Aesthetic Surgery of the Aging Face Symposium
 
2000
 New York, USA Advances in Aesthetic Plastic Surgery
 
2001
 Berlin, Njemačka, Advances in cosmetic surgery- European Academy of Cosmetic surgery
 
2002
 Vienna, Austrija Advances in cosmetic surgery-European Academy of Cosmetic suregry
 
2004
 New York, USA Advances in Aesthetic Plastic Surgery-The Cutting Edge V Symposium
 
2005
 Guadalaja, Jalisco, Mexico Simposio Anual International di Cirurgia Plastica-Estetica
 
2006
 Pariz, Francuska, International Master Course on Aging Skin
 
2006
 Rio de Janeiro, Brazil 18.th Congress of ISAPS
 
2006
 Rio de Janeiro, Inamed academy completed on Brest augmentation
 
2006
  Milano, 8.Congresso Internazionale di Medicina estetica
 
2007
 Pariz, Francuska, International Master Course on Aging Skin
 
2007
 Pariz, Francuska, Fotofacial RF & Lipolite congress
 
2007
 Bologna, Italy, Technolgia ELOS
 
2008
 Melbourne, Australia 19.th Congress of ISAPS
 
2008
 Uvršten je među 100 najboljih kozmetskih kirurga svijeta na 52. svjetskom kongresu IACS
 
2010
 Monte Carlo, Monaco Anti-Aging Medicine World Congress
 
2010
 Split, Croatia, 1. Congres of World Academy of Cosmetic Surgery
 
2011
 Vienna, Austria – II° congresso della Word Academy of Cosmetic Surgery
 
2012
 Vienna, Austria – III° congresso della Word Academy of Cosmetic Surgery
 
2013
 Kerala, India – I° congresso della Indian Academy of Cosmetic Surgery
 
2013
 Las Vegas, USA – Annual meeting of American Academy of Cosmetic Surgery
 
2013
 Abbazia, Croazia Annual International congress EMLA on Head and neck
 
2014
 Fort Lauderdale, Florida, USA 30th Annual Scientific Meeting American Academy of Cosmetic Surgery
 
2014
 Darmstadt, Germany 4th Annual meetin World Academy of Cosmetic Surgery
 
2014
 Klagenfurt, Austria Cosmetic Breast Surgery-Live Surgery Worshop Faculty
 
2014
 Milano, Italy: 16th International congress of aesthetic medicine Faculty
 
2014
 Zagreb, Croatia: XI. Congress of Croatian society for maxillofacial surgery
 
2014
 Buenos Aires, Argentina: visited Centro medico B&S- dr-Guillermo Blugerman
 
2015
 New Orleans, USA: 31st Annual Meeting of the American Academy of Cosmetic Surgery
 
   


 

Galerija slika