Tretiranje kapilara i vena
* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.
 

Prije i poslije