PRP-matične stanice-“Drakula lift”
Jedini sastojak koji se u tom procesu koristi je vlastita krv
Princip pomlađivanja plazmom temelji se na aktiviraciji vlastite multipotentne matične stanice u tkivu, na regeneraciju što rezultira pomlađenim izgledom. Jedini sastojak koji se u tom procesu koristi je vlastita krv.

Prilikom tretmana pomlađivanja matičnim stanicama izvadi se epruveta krvi te se ista krv centrifugira kako bi se iz nje dobilo dio vaše krvi koji se zove plazma obogaćena trombocotima („plateled-rich- plasma“). Prije injiciranja navedenog natrag u tkivo koje se želi tretirati, PRP se aktivira i time se otpuštaju faktori rasta koji kada se apliciraju u tkivo djeluju na multipotpentne matične stanice u tkivu na njihovu aktivaciju čime se stvara novo, svježe tkivo!

Rezultati ovog tretmana nisu odmah vidljivi budući da je potrebno vrijeme za aktivaciju i provođenje reparacijskih procesa u tkivu.

Često se ovaj tretman kombinira s ostalim anti-age tretmanima kao što je aplikacija dermalnih filera ili botulinum toksina, pilinga ili s laserskim ili frakcijskim tretmanima.

Svakako je potrebno naručiti se na konzultacije da bi liječnik mogao procijeniti stanje Vašeg lica te sukaldno tome savjetovati Vam najoptimalniji plan za postizanje željenog izgleda.

* Disclaimer: Rezultati pomlađivanja krvnom plazmom su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.