placeholder
​​Kirurškim tehnikama moguće je smanjiti preveliku čeljust, odnosno povećati malenu...
Kirurškim tehnikama moguće je smanjiti preveliku čeljust, odnosno povećati malenu čeljust.

Malenu čeljust moguće je povećati i postavljanjem implantata.

Povećanje jagodičnih kostiju moguće je postavljanjem implantata.

* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.