Estetska kirurgija

A good surgeon knows how to operate
A better surgeon knows when to operate
The best surgeon knows when not to operate
Kirurgiju uljepšavanja i pomlađivanja danas možemo smatrati neizostavnim kulturološkim razvojem društva. Estetska kirurgija sve je popularnija, a osim samih kirurških tehnika, estetski kirurg mora imati smisao za ljepotu i harmoniju lica i tijela.

Također, mora bit u trendu ljepote i najnovijih sigurnih tehnika operiranja. Iskustvo i kredibilitet kirurga jedini su faktor koji daje sigurnost u uspješan ishod estetskog zahvata na zadovoljstvo klijenta. 
doktor
doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić
  • specijalist maksilofacijalne kirurgije
  • subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
  • opći kozmetski kirurg - internacionalna licenca Akademije za kozmetsku kirurgiju (IBCS)
Više o doktoru
O doktoru
  • member1BOARD MEMEBER
  • member2BOARD MEMEBER
  • iacsIACS
  • agoraAGORA
  • eusasEUSAS
  • aacsAACS