* Disclaimer: Rezultati su individualni i mogu varirati od slučaja do slučaja i stanja pacijenta te njihove anatomske predispozicije.

Eva Carierri prije laserske liposukcijeEva Carierri nakon laserske liposukcije