Estetski kirurg Zoran Žgaljardić nagrađen nagradom Quality Choice Prize 2019
U subotu, 7. srpnja 2019. godine se u Berlinu održala konvencija Quality Choice...
U subotu, 7. srpnja 2019. godine se u Berlinu održala konvencija Quality Choice Prize 2019.  Europsko udruženje za ispitivanje kvalitete (ESQR) iz švicarske Lausanne dalo je sveobuhvatan uvid u inicijative i strategije koje poslovni lideri provode u svojim poslovanjima i organizacijama. 

Na samoj konvenciji su sudjelovali ugledni poslovni lideri iz različitih zemalja, akademski stručnjaci, stručnjaci za kvalitetu, državni službenici i diplomati tako da možemo reći da je ova konvencija u svakom pogledu okupila najbolje stručnjake, organizacije, javne uprave i tvrtke koje su usmjerene na kvalitetu i razvoj postojećeg poslovanja.

Europsko udruženje za ispitivanje kvalitete prepoznalo je Centar za estetsku kirurgiju dr. Žgaljardić kao vodeću instituciju u pružanju visokog stupnja kvalitete, etike, inovativnosti i izuzetnosti u pružanju usluga te je doc.dr.sc. Žgaljardiću dodijelio priznanje kvalitete Quality Choice Prize 2019 u Platinum kategoriji. Više o samoj nagradi možete saznati u članku.